Kategoria: finanse

Wskazówki inwestycyjne dla osób, które właśnie sprzedały swoje domy

Podstawową funkcją pieniądza jest służenie jako środek wymiany. Pieniądze mają wartość, ponieważ można je przełożyć na ceny i są powszechnie akceptowane. W historii używano różnych rzeczy, w tym muszli kauri, jęczmienia, pieprzu i złota. Oto kilka ważnych faktów dotyczących funkcji pieniądza. Używamy pieniędzy jako jednostki rozliczeniowej dla transakcji w naszej gospodarce i naszym codziennym życiu.